Αρχές / ΆξονεςΣόλων ο Αθηναίος (638 - 558 π.Χ)Ανανεωμένο 5/8/17

Αθήνα 20/6/2016


Το κίνημα διέπεται από τις βασικές αρχές της αυθεντικής αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω.

Κανένα μέλος, οποιουδήποτε αξιώματος δεν δύναται να καταργήσει ή να παρακάμψει τους Νόμους ή Άξονες του κινήματος. Ο νομοθέτης – ως άλλος Σόλων – μας παρέδωσε τους Άξονες και "αυτοεξορίστηκε" για τα επόμενα 10 χρόνια ...


Αυτό όμως αυτομάτως καθιστά και τους δημιουργούς του κινήματος ως ανιδιοτελείς και ίσους μεταξύ ίσων. Το μόνο τυπικό και τιμητικό αξίωμα το οποίο ίσως θα λαμβάνουν οι ιδρυτές και νομοθέτες είναι αυτό του «Θεσμοθέτη» καθώς και την συμμετοχή μέσω κλήρωσης στην ετήσια 12μελή επιτροπή των Θεσμοθετών, η οποία θα έχει κυρίως συμβουλευτικό και συντονιστικό χαρακτήρα, συμμετοχή στις εσωτερικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών και γενικότερη ευθύνη στην διαφύλαξη των νόμων, των αρχών και των θεσμών του κινήματος.


Το αξίωμα του Θεσμοθέτη θα λαμβάνουν και όσοι εκλεγμένοι Πρόεδροι του κινήματος διετέλεσαν και εκτέλεσαν με επιτυχία – κατά γενική ομολογία και με την έγκριση της δικής μας εσωτερικής «Βουλής» με ψηφοφορία – περισσότερες από δύο θητείες, αλλά και τα τελειόφοιτα μέλη της Νομικής, μετά το πέρας τριετίας από την ημερομηνία εγγραφής τους στο κίνημα «Α Δ».

Όλα αυτά με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα προκύψει η ανάγκη να καταστούμε επίσημος πολιτικός φορέας και να κινηθούμε σε οργανωμένες εσωτερικές αρχαιρεσίες και εκλογές, αλλά θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτός δεν είναι αυτοσκοπός, αφού το κίνημα μας είναι γνήσια λαϊκό-επαναστατικό και η δράση μας εστιάζεται κυρίως στην επαναφορά της Δημοκρατίας και στην πολιτική-κοινωνική απελευθέρωση της χώρας κάτι που μπορεί να συμβεί χωρίς απαραίτητα κάποια τυπική νομιμοποίηση μας.

- Μήπως ο Αρχέστρατος ή ο Εφιάλτης Σοφωνίδου ζήτησε κάποιο νομικό έγγραφο από τον Άρειο Πάγο το 462 π.Χ για να ξεκινήσει την επανάσταση μαζί με τους χιλιάδες Αθηναίους Δημοκράτες για την ανατροπή της Ολιγαρχίας, που άλλωστε είχαν επιβάλλει οι ίδιοι οι Αρεοπαγίτες και μέρος της ντόπιας πλουτοκρατίας;

- Μήπως ο Θ. Κολοκοτρώνης και οι άλλοι αγωνιστές του ’21 ζήτησαν την έγκριση του Οθωμανού Σουλτάνου και φιρμάνι για να ξεκινήσουν τον εθνικό-απελευθερωτικό αγώνα;


Το ποιο πιθανό λοιπόν είναι να παραμείνουμε ένα αυθόρμητο, ελεύθερο και ανεξάρτητο κίνημα πανελλήνιας εμβέλειας που θα λειτουργεί χωρίς αρχηγούς και χωρίς απαραίτητα εγγεγραμμένα μέλη, με κατά τόπους αυτό-οργανωτικές δημοκρατικές ομάδες που θα διακρίνονται σε Συνοικίες, Κοινότητες ή Δήμους – αναλόγως του αριθμού μελών τους – και που θα δρουν με συντονισμένες ή και αυτόνομες ενέργειες και με μια δομή που θα θυμίζει το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μας, όπως τον Γαλαξία και το Σύμπαν και πάντως όχι τις νεοταξικές πυραμιδικές δομές.


Οι όποιες μελλοντικές εσωτερικές εξελίξεις στο κίνημα πάντως θα καθοριστούν από το σύνολο των ισότιμων μελών μας.
Κανένας ιδιοκτήτης λοιπόν, καμία διάσημη πολιτική οικογένεια ως επικεφαλής, κανένας πάτρωνας και "χορηγός" στο ανοιχτό κίνημα της αληθινής Δημοκρατίας, αλλά όλοι οι πολίτες/μέλη είναι παράλληλα οι φορείς, οι λειτουργοί και οι κοινωνοί του!

Εις το όνομα της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος

Αρχές

1) Ισονομία

[σ.σ. Ο Νόμος ισχύει για όλους τους νόμιμους κατοίκους της χώρας (Πολίτες, Ισότιμοι, Υπήκοοι, Ιδιώτες) και εφαρμόζεται χωρίς καμία διάκριση]


2) Ισηγορία
[σ.σ. Αφενός κατοχυρώνεται η ελευθερία του λόγου για όλους τους κατοίκους της χώρας και αφετέρου δικαίωμα κατάθεσης πρότασης έχουν όλοι οι πολίτες και οι ισότιμοι στα αρμόδια θεσμικά όργανα στα οποία δικαιωματικά συμμετέχουν]


3) Ισοπολιτεία
[σ.σ. Η ισότητα μεταξύ των πολιτών, μεταξύ των ισότιμων, μεταξύ των υπηκόων, μεταξύ των ιδιωτών. Η διάκριση μεταξύ των κατοίκων είναι κυρίως και μόνον πολιτική που ορίζεται εκ του νόμου]


4) Αξιοκρατία
[σ.σ. Η δημοκρατική πολιτεία προκρίνει την αξιοκρατία που είναι απαραίτητος παράγοντας ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης]


5) Διαφάνεια
[σ.σ. Η διαφάνεια σε όλους τους τομείς αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της δημοκρατίας]


6) Πλειοψηφία
[σ.σ. Η αρχή της πλειοψηφίας είναι βασικότατη στην δημοκρατία]


7) Λογοδοσία
[σ.σ. Η επίσημη καταγραφή και αποτίμηση του έργου των αξιωματούχων και των πολιτών που συμμετείχαν σε θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας]


8) Ανάκληση
[σ.σ. Η άμεση αναστολή των καθηκόντων των αξιωματούχων ή και πολιτών που συμμετέχουν σε θεσμοθετημένα όργανα της πολιτείας. Η Ανάκληση μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη αναλόγως της αποφάσεως των αρμόδιων δικαστηρίων]

9) Απέλαση
[σ.σ. Η Απέλαση αφορά την μακρόχρονη ή ισόβια εκδίωξη των παράνομων αλλοδαπών από την χώρα μας]


10) Κλήρωση 
[σ.σ. Η κλήρωση πολιτών σε διάφορα θεσμικά όργανα ή λειτουργίες της Πολιτείας (Βουλή, Διοικητικά Δικαστήρια, Ελεγκτικές επιτροπές κ.α.), είναι βασικό χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας, ωστόσο ισχύουν καθορισμένοι όροι και προϋποθέσεις]

11) Περιοδικότητα θητειών
[σ.σ. Ως περιοδικότητα ορίζεται η προκαθορισμένη και συνήθως σύντομη διάρκεια θητείας σε θεσμοθετημένους οργανισμούς της δημοκρατικής πολιτείας]

12) Κοινωνική Ευημερία
[σ.σ. Μια δημοκρατική πολιτεία στοχεύει εξαρχής στην γενικότερη κοινωνική ευημερία των κατοίκων της]Άξονες


1) Σταθερές και Ακλόνητες Αξίες
[Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους στηρίζεται ο πολιτικός αγώνας και οι στόχοι μας είναι: <Αγία Τριάδα – Ελληνικός Πολιτισμός>. Από αυτές τις σταθερές βάσεις απορρέουν η Πίστης, η Ιστορία, η Φιλοσοφία, η Γνώση, ο Σκοπός και το Όραμα, όπως και τα τρίπτυχα αξιών μας: Αγώνας <Υπέρ Βωμών και Εστιών>, για <Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία>, για <Υγεία, Ευημερία, Δημοκρατία> κ.α.


2) Καθορισμένος Βασικός Στόχος 
[Ξεκάθαρος και καθορισμένος στόχος μας είναι η απελευθέρωση της Ελλάδας και η άμεση ή σταδιακή μετατροπή του πολιτεύματος - με την έγκριση του ελληνικού λαού – μέσω μιας νέας Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης, σε αληθινή Δημοκρατία, με αρχές, αξίες και θεσμούς που συμφωνούν με τις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα, του Κλεισθένη, του Εφιάλτη Σοφωνίδου, του Αρχέστρατου, του Περικλή και γενικότερα με το απόσταγμα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και του Ελληνικού Πολιτισμού] 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου